före och efter

IMG_2183bild 2 kopia
före 116,1                       efter 103,7           – en fantastisk förlust på 12,4 kg på 23 dgr!

före väsidaföre bakefter väsidaefter bak

före 76 kg                efter 69,2 kg         – en härlig förlust på 6,8 kg efter 23 dgr

UB sida före wwwUB FÖRE WWWUBsid efter wwwUB EFTER.WWW
före – 96 kg                                           efter – 87,5        – en härlig förlust på 8,2 efter 23 dgr

MEM före    MEMföre hö si  MEMefter  MEM efter hö sid
före  – 74 kg                     efter- 58           – en härlig förlust på 16 kg efter 2 ggr 23 dgr