M&Co viktMinskningsprogram

Fettförbränningsprocessen

Den effektiva viktminskningen förklaras med att det homeopatiska preparat, som tas dagligen, påverkar hypothalamus, som bl.a. reglerar hunger och törst.

Det som händer är att hypothalamus, en liten del i mellanhjärnan, återställs till sin ursprungliga funktion; den ämnesomsättning vi en gång hade. Hypothalamus reglerar bl a. kroppens fettdepåer och ämnesomsättning. Med åren överbelastas den av olika anledningar, som att man äter dåligt (slarvigt eller skräpmat) och på oregelbundna tider. Efter behandlingen behöver hypotalamus stabiliseras och det görs gm sakta tillförande av fett i kosten – i en stabiliseringssteget.

Preparatet frisätter onormal fett, utan att påverka den strukturella fett- och muskelvävnaden, vilket innebär att du tappar fett på höfter, lår, skinkor och överarmar. Kroppen får signaler att omvandla problemfettet till energi, vilket möjliggör det låga kaloriintaget/dygn. Det fett som inte omvandlas till energi gör sig kroppen av med. Ett ytterligare lägre intag av kcal/dygn under dieten, påskyndar inte processen utan stoppar istället fettförbränningsprocessen. Sammansättningen av dieten är väl utprövad och den absolut optimala, den kan därför inte förändras genom utbyte av födoämnen. Resultatet är en viktminskning och omfördelning av fettet – kroppen ”återformas”. Idag innehåller droppar eller tabletter en homeopatisk sammansättning med samma effekt som det ursprungliga hormonet.

Olika fett
Kroppen består av 3 typer av fett – det strukturella fettet (förpackningsmaterialet) som bygger anletsdrag, finns i handlovar och på fotsulor samt mellan organ och muskulatur. Sedan har vi de fettreserver som är fördelade över hela kroppen, det tar kroppen av vid behov – dessa båda kan kallas normala. Det tredje fettet är problemfettet, en potentiell energikälla, som dessvärre är fastlåst i kroppen och inte tillgänglig. Övervikt uppstår när den normala fettdepån (fettbanken) är fylld och tillkommande fett lagras utanför systemet och blir låst där. Det spelar ingen roll på vilket sätt du äter, problemfettet kan inte omsättas. Vid ”bantning” på traditionellt sätt, är det  de normala fettreserverna som försvinner först, sedan det strukturella fettet – till sist försvinner problemfettet – om du klarar att hålla ut!

På 50-talet  i England
Denna verkningsfulla behandling av kraftig övervikt upptäcktes för över 50 år sedan av en brittisk läkare. An absolute cure for obesity was discovered almost fifty years ago by a British medical doctor. Tens of thousands of people used this simple, safe medical treatment and achieved miraculous, fast, and permanent weight loss. Stubborn area fat deposits melted away. Body reshaping of the hips, thighs, buttocks, and waist was so dramatic it appeared as if the patients received liposuction! Amazingly, this medical breakthrough has been debunked, discredited, and suppressed by the American Medical Association, the Food and Drug Administration. Now, for the first time in fifty years, this revolutionary breakthrough discovery, which permanently cures the condition of obesity, is being released to the public.”//HDI Health